Om Fastpartner

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna, kommersiella fastigheter. Vår affärsidé är att på expansiva orter, äga, förvalta och utveckla fastigheter med god värdetillväxt och positiva kassaflöden. Vi ska samtidigt visa stor lyhördhet för våra hyresgästers önskemål.Läs mer om oss på fastpartner.se »
36 000 kvm byggrätt

Tjugofyrasju

Som namnet antyder vill vi skapa en plats som är full av liv dygnet runt, sju dagar i veckan. En plats där företag växer och idéer frodas. En modern stadsmiljö som håller i längden – i samklang med sin omgivning. På Gavlehov finns redan många väl fungerande verksamheter som året runt skapar ett flöde av människor.

Det strategiska läget och planerade satsningar på infrastruktur, bostäder och arenor ger alla möjligheter att locka ännu fler. Så oavsett vad du vill etablera, erbjuder vi en plats som på mer än ett sätt har siffror med sig. Välkommen till Tjugofyrasju.

Stadsnära läge med fyra-sju minuter till allt

Många som besöker Gävle brukar bli förvånade över det geografiska läget. Väl på plats inser de hur nära det är till allt. Gävle är porten till Norrland och Dalarna, men ändå på bekvämt pendlingsavstånd från både Uppsala och Stockholm. Gävles hamn brukar beskrivas som ostkustens nav och två Europavägar möts strax utanför city.

Järnvägsnätet som skär rakt genom staden är väl utvecklat och transporterar människor och gods i såväl västerled som från norr till söder. Med tåget når du Uppsala och Arlanda på under en timme och till Stockholm tar det bara 80 minuter. Inom staden är det nära till det mesta. Gång och cykelstråk knyter ihop stadskärnan med omkringliggande områden. Från Gavlehov tar det fem minuter till torget på cykel.

Tjugofyrasju är utformat och planerat med högre byggnader mot Gavlehovsvägen som bildar en urban stadsfront och ett kommersiellt skyltfönster (kvarter A och B). På så vis skapas en lugnare miljö med innergårdskänsla för de bakomliggande kvarteren.

I anslutning till befintlig skog och naturparkstråk planeras lägre byggnader som mer naturligt möter naturen och tar in lugnet som det medger (kvarter C och D). Här planeras för bostäder och förskoleverksamhet som kan tillgodose behov i närliggande områden.

Eliten av artister och idrottare är redan här. Vilka vill du locka hit?

Vill du veta mer? Kontakta [email protected]
eller kontakta [email protected]

Hållbart miljöarbete bygger på bra siffror

Vårt bidrag är Tjugofyrasju

Med en holistisk syn på fastighetens livscykel är vår ambition att nå uppsatta hållbarhetsmål. Detta innebär att vi både arbetar med långsiktiga tidsperspektiv och med detaljer på alla nivåer. På Fastpartner gör vi noggranna avvägningar kring materialval, hur vi väljer att bygga, optimering kring resurser och energikällor men också planering i det långsiktiga perspektivet för framtidens förändringar. Miljö- och energipolicy.

Fastpartner ska med långsiktighet styra och leda verksamheten med omsorg om miljön och sträva mot minskad resursförbrukning. Vi har en särskild energi- och miljögrupp och vi arbetar dagligen med statistik och energibesparande åtgärder. Aktivt miljö- och klimatarbete Med smarta lösningar för installationer i en fastighet kan utsläpp av växthusgaser kopplade till driften i princip elimineras. Vi erbjuder gröna hyresavtal, köper enbart miljömärkt el och har idag tio anläggningar där vi installerat solceller. Tillsammans med våra hyresgäster bidrar vi till att minska vårt miljö- och klimatavtryck.

Våra miljömål
• Vår volym av miljöcertifierade fastigheter skall öka med mer än 10 procent per år och utgöra mer än 80 procent av vårt totala bestånd i slutet av 2025.
• Våra koldioxidutsläpp skall minska med mer än 15 procent per år.
• Vår energianvändning skall minska med mer än en procent per år i vårt befintliga bestånd.

Vår vision är att uppnå 100 procent klimatneutralitet år 2030.

Med Tjugofyrasju får Gävle en till stadsdel som aldrig sover. Här finns gott om möjligheter för dig att förverkliga dina ideér och därmed bidra till en livfull och kreativ miljö. Tjugofyrasju timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

Vill du veta mer om Tjugofyrasju?

Kontakta Fredrik Thorgren på [email protected] eller ring honom på 026123284

Ladda ner material

24/7 broschyr

Kontakta Mattias Bohlin på [email protected] eller ring honom på

026 200 00 37

Ladda ner material

24/7 broschyr